Jdi na obsah Jdi na menu
 


4. 9. 2014

Zájezd do Salzburgu

 

Týden před Vánoci, přesně 17. prosince, jsme se my, žáci 8. a 9. ročníku vydali na celodenní výlet do rakouského města Sal-

zburg. Odjezd byl naplánován přibližně na pátou hodinu ráno, a tak se také stalo. Zhruba po pěti hodinách cesty jsme dorazili

do vesnice Oberndorf, to proto, že se zde nachází kaple zvaná Stille Nacht (Tichá noc), kde tato píseň poprvé zazněla.

My jsme si ji zde také samozřejmě zazpívali. Krásný zážitek. Poté jsme se konečně vydali do našeho opravdového cíle, Sal-

zburgu. Již když jsme vjížděli do města, působilo na nás vše naprosto úchvatně. Okolo se tyčily alpské vrchy, radost pohle-

dět. Jako první byla na programu majestátná pevnost Hohensalzburg, kam jsme se dopravovali lanovkou. Zde to bylo velmi

zajímavé. Průvodkyně nám sdělila spoustu informací a my jsme si mohli prohlédnout velké množství exponátů různých druhů.

Též nesmím opomenout okouzlující výhled na přírodu a Alpy. Ve chvíli, kdy jsme zhlédli vše, co pevnost nabízela, sjeli jsme

opět dolů lanovkou, kde na nás čekal další zážitek v podobě Dómu na náměstí Rezidentsplatz a následně rozchod na vánoč-

ních trzích, jež na nás dýchaly úžasnou atmosféru z každého koutku. Po dvou hodinách, když už jsme dostatečně načerpali

tuto atmosféru, sešli jsme se a naše cesta pokračovala na zámek Mirabellschloss a jeho zahradu. Ale i cesta tam zahrnovala

mnoho zajímavých míst, od rodného domu W. A. Mozarta, přes restauraci s velkým dřevěným betlémem až po školu, kde Mo-

zart učil. A konečně jsme dorazili k zámečku, jenž měl opravdu nádherné zahrady, a i on sám byl úchvatný. Poslední část naše-

ho denního programu jsme měli za sebou, tak nezbývalo, než se vydat k autobusu a na cestu domů. Tento den byl sice cel-

kem fyzicky náročný, ale to kvůli obsáhlému množství navštívených míst. Velmi příjemný a obohacující zážitek, díky naší

výřečné a vzdělané průvodkyni. Líbilo se mi zde a myslím, že mluvím za všechny účastníky.

Adéla Šedivá 9.a