Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deutsch mit Max 1 - Einheit 3

Einheit 3
 
also
tak, tedy
am liebsten
nejraději
Basketball, (der), 0
košíková
beschreiben
popsat
Bier, das, -er
pivo
bleiben
zůstat
Clique, die, -n
parta mladých lidí
Computerspiel, das, -e
počítačová hra
Deutsch, das, 0
němčina
ein bisschen
trochu
Eishockey, (das), 0
lední hokej
energisch
energický
etwas
něco
fair
fér, spravedlivý
Flöte, die, -n
flétna
frei
volno
ganz
docela
gehen
jít
Gitarre spielen
hrát na kytaru
gut
dobrý, dobře
haben
mít
Handball, (der), 0
házená
Hausaufgaben machen
dělat (psát) domácí úkoly
heute
dnes
ihr
její
immer
vždy, pořád
Italien
Itálie
Jogging, das, 0
běhání, jogging,
Judo, das, 0
judo
Karate, das, 0
karate
Karte, die, -n
karta
Keyboard, das, -s
keyboard, klávesy
Kind, das, -er
dítě
Klavier, das, -e
klavír
Klavier spielen
hrát na klavír
lachen
smát se
lange
dlouho
leise
tichý, potichu
machen
dělat
Mathe, die, 0
matika (hovor.)
mit
s, se
Mitschüler, der, -
spolužák
modern
moderní
München
Mnichov
Musik, die, 0
hudba
nur
pouze, jen
oft
často
Person, die, -en
osoba
praktisch
praktický
prima
prima
pünktlich
přesně, včas
Puppe, die, -n
panenka
raten
hádat, radit
Rate mal!
Hádej!
ruhig
klidný
schimpfen
nadávat
schlank
štíhlý
Schokolade, die, -n
čokoláda
schreiben
psát
sehr
velmi
selten
zřídka, málokdy
Spiel, das, -e
hra
sportlich
sportovní
sprechen
mluvit, hovořit
streng
přísný
Stunde, die, -n
hodina
sympatisch
sympatický
Tier, das, -e
zvíře
Trainer, der, 0
trenér
Training, das, -s
trénink
unpraktisch
nepraktický
unsympathisch
nesympatický
Volleyball, der, 0
volejbal
wann
kdy
wieder
opět, zase
wir
my
zum Training
na trénink