Jdi na obsah Jdi na menu
 


Deutsch mit Max 1 - Einheit 1

Einheit 1
 
Adresse, die, -n
adresa
antworten
odpovědět
Beispiel, das, -e
příklad
Berlin
Berlín
Bis später!
Ahoj později!
bitte
prosím
Bungalow, der, -s
bungalov
da
tu, tady
danke
děkuji
das
to
dein, deine
tvůj, tvoje
der
ten
Deutschlehrerin, die, -nen
učitelka němčiny
die
ta
dort
tam
du
ty
ein, eine
jeden, jedna
Eis, das
zmrzlina
E-Mail-Adresse, die, -n
e-mailová adresa
er
on
Familienname, der, -n
příjmení
Frankreich
Francie
Frau, die, -en
paní
Fußball, der, Fußbälle
fotbal, fotbalový míč
gern
rád
Graz
Štýrský Hradec
Grüß Gott!
Dobrý den!
Handynummer, die, -n
číslo mobilního telefonu
heißen
jmenovat se
Herr, der, -en
pán
herzlich
srdečný, srdečně
hier
tady, zde
Hotel, das, -s
hotel
ich
Ich bin.
Já jsem.
Ich mag.
Mám rád/a.
im
v
in
v
klar
jasný, jasně
Köln am Rhein
Kolín nad Rýnem
kommen
přijít, pocházet
Kommissar, der, -e
komisař
Lehrerin, die, -nen
učitelka
mögen
mít rád, chtít
Nachname, der, -n
příjmení
neu
nový
nicht
ne (větný zápor)
noch
ještě
Ort, der, -e
místo (zeměpisně)
Paris
Paříž
Pizza, die, -s
pizza
Postleitzahl, die, -en (PLZ)
poštovní směrov. číslo (PSČ)
Prag
Praha
Rätsel, das, 0
hádanka
schon
již, už
sein
být
Sie
Vy (vykání)
sie
ona
spielen
hrát si
Straße, die, -n
ulice
Tennis, das, 0
tenis
Tschechien
Česko
Vorname, der, -n
jméno (křestní)
was
co
wie
jak, jaký
Wie heißt du?
Jak se jmenuješ?
wo
kde
woher
odkud
wohnen
bydlet
Wohnort, der, 0
bydliště
Zimmer, das, -
pokoj
zusammen
spolu